top of page

Afrikadag 2023

Op zaterdag 18 november was ik even in Nederland om te spreken op de Afrikadag. Dit is een jaarlijks terugkomend evenement dat georganiseerd wordt door de Max van der Stoel Foundation.

Ik zit in de redactieraad van de Afrikadag en denk elk jaar met een aantal anderen mee over de inhoud van de Afrikadag. Tijdens deze editie was Climate Justice het hoofdthema.


Changing the narrative, Importance of the Diaspora Lens.

Mijn rol als spreker was om in een panel te zitten tijdens de workshop Changing the narrative, Importance of the Diaspora Lens. Ja en daar is dan ook meteen de reden dat ik erbij betrokken was. De Diaspora. Deze workshop belichte het feit dat Diaspora en Migranten een belangrijke rol spelen binnen Internationale Samenwerking. Als het gaat om projecten in hun land van herkomst kunnen zij goed meedenken met de vraag van de lokale communities en hun adviseren om zo te kijken hoe de sociaal - economische situatie zou kunnen worden verbetert. Diaspora kennen de cultuur van zowel Nederland als hun land van herkomst en kunnen een brug vormen tussen de 2 werelden. Op deze manier kunnen ze goed meedenken en met lokale communities samenwerken.


Wat wil de community zelf

Wat ook echt belangrijk is en gelukkig goed naar voren kwam tijdens de workshop en panels is wat de community zelf wil. Helaas gebeurt het nog steeds te vaak dat er bij Internationale Samenwerking een werkwijze is vanuit het welvarende land en je daardoor niet echt kunt spreken over een gelijkwaardige samenwerking. Er worden nog vaak ideeën opgelegd die misschien niet helemaal passen bij de levenstijl en cultuur van de community. Dit werd al eerder op de dag ook aangehaald in een lezing van Oud Minister Jan Pronk. Gelukkig zie je ook wel dat het al een stuk beter gaat dan jaren geleden maar we zijn er nog niet en de Diaspora spelen in mijn ogen een belangrijke rol om de balans en gelijkwaardigheid binnen Internationale Samenwerking te behouden. Het blijft belangrijk om kritisch te kijken naar de werkwijze van Nederland binnen Internationale Samenwerking of ook wel ouderwets Ontwikkelings Samenwerking genoemd. De vraag en behoefte om de sociaal- en economische situatie in een derdewereld land te verbeteren moet komen van de bevolking (community) zelf. En vooral de dorpen zijn belangrijk omdat ze vaak afgelegen zijn en minder faciliteiten hebben. Maat er is veel kennis en motivatie om hun levensomstandigheden te optimaliseren en dat zou het uitgangspunt moeten zijn.
Zichtbaarheid voor lokale Communities en Diaspora/Migranten

Tijdens de workshop waarin ik als panellid zat werd mij gevraagd hoe we de huidige situatie kunnen veranderen. Ik heb aangekaart dat Diaspora en Migranten die uit een land komen waar projecten en programma´s worden gedaan om de sociaal - economische situatie te verbeteren een belangrijke adviseur en partner zouden moeten zijn maar helaas die rol nog niet altijd hebben. Buiten dat zijn zij en zijn hun werkzaamheden op dit gebied ook niet goed zichtbaar binnen de Nederlandse maatschappij. Ik heb verteld over Pimp My Village die juist de Diaspora en Migrantenorganisaties ondersteund en ziet als belangrijke partner binnen Internationale Samenwerking. En dat we er ook alles aan doen om hun beter zichtbaar te maken en hun de middelen te bieden die ze nodig hebben om de lokale communities te ondersteunen. De afgelopen 2 jaar heb ik voor IOM (International Organisation for Migration and Development) meegewerkt aan het Connecting Diaspora for development (CD4D) project en heb 10 Diaspora die projecten opzetten of op een andere wijze samenwerken met de lokale communities in hun land van herkomst beter zichtbaar gemaakt. Ik heb verteld hoe het Ambassadeursprogramma is verlopen en wat we hebben gedaan. Verder heb ik aan Buitenlandse Zaken gevraagd om weer eens een consultatiedag te organiseren voor Diaspora en Migrantenorgaisaties die projecten hebben lopen in het land van herkomst. Dat gesprek wordt vervolgd..


Pimp My Village steps up!

Door als spreker en panellid bij deze workshop over Changing the Narrative aanwezig te zijn werd ik weer gewezen op het belang van het werk van Pimp My Village. En dit resulteerde in een flinke STEP UP! In 2024 zal Pimp My Village met een nieuw programma komen dat ik eigenlijk al jaren geleden wilde uitvoeren maar toen is de omvang te groot geworden waardoor het niet mogelijk was om het gefinancierd te krijgen. Nu begin ik klein en ook meer vanuit een Social Business idee. Maar hoe dan ook in mijn ogen kan Internationale Samenwerking of Ontwikkelingswerk niet zonder de belangrijke rol vanuit de Diaspora en Migranten die uit deze landen komen. En niet alleen degene die projecten opzetten maar juist ook degene die een business opzetten!Comments


bottom of page